Ewa Witkowska
psycholog, psychoterapeuta
 

Pomoc psychologiczna

Pracuję z osobami cierpiącymi z powodu:
  • depresji
  • lęków
  • chronicznego stresu
  • problemów emocjonalnych
  • problemów w budowaniu relacji
  • problemów małżeńskich
  • nieumiejętności komunikowania się
  • krzywd doznanych w dzieciństwie
  • braku akceptacji siebie i niskiego poczucia własnej wartości
W gabinecie pracuję indywidualnie w formie konsultacji, porad, rozmów terapeutycznych czy terapii indywidualnej oraz grupowo. Prowadzę warsztaty edukacyjne, których celem jest rozwój osobisty przez pracę nad asertywnością, akceptacją siebie i poczuciem własnej wartości, nad rozumieniem, przeżywaniem i wyrażaniem uczuć, nad umiejętnościami komunikowania się i radzeniem sobie ze stresem.
 
 
Gabinet Psychologiczny Ewa Witkowska, email: ewitkow@wp.pl, tel. 504-732-331